بيست ودوم دي ماه
9/3/2008 5:28:17 AM

سالروز تولد ديويد وكسلر

۱۱۱سال پيش در چنين روزي "ديويد وكسلر" روان شناس آمريكايي متولد شد.

وكسلر علاوه بر آزمون‌هاي هوش معروفي كه براي بزرگسالان و كودكان ابداع كرده، آزمون حافظه وكسلر را نيز تدوين كرده‌است.

در آزمونهايي كه براساس الگوي بينه ساخته شده از سوالهاي متفاوتي براي سنجش هوش استفاده مي‌شود. نمره آزمون، هوش يا توانايي عمومي عقلي فرد را نشان مي‌دهد و حاكي از توانايي‌هاي ويژه او نيست.

البته كساني كه در به كارگيري و نمره‌گذاري آزمونها مهارت بيشتري دارند مي‌توانند علاوه بر هوشبهر كلي، به نكته‌هاي بسياري درباره نقاط ضعف يا توانمندي‌هاي آزمودني دست يابند.

يكي از راههاي دستيابي به اطلاعاتي درباره انواع توانايي‌هاي ويژه به جاي تك نمره سن عقلي، اين است كه ماده‌هاي آزمون را به بيش از يك گروه تقسيم كنيم و براي هر گروه، نمره جداگانه‌اي به دست آوريم.

در مقياس هوشي وكسلر براي بزرگسالان (‪ (۲۳۵و مقياس هوشي او براي كودكان (‪ (۲۳۶براي همين هدف دنبال شده‌است. بنابراين آزمون وكسلر آزموني با بيش از يك مقياس است.

 

سالروز تولد روت روگان بنريتو

در چنين روزي در سال ‪" ۱۹۱۶روت روگان بنريتو" شيميدان زن آمريكايي و ابداع‌كننده پارچه‌هاي "بشور و بپوش" متولد شد.

او كسي است كه براي نخستين بار ليپيدهاي قابل تزريق وريدي براي تغذيه وريدي تام (‪ (TPNرا ساخته است.

برگرفته از سايت خبرگزاري ايرنامنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services