بيست و دوم بهمن ماه
9/7/2008 2:20:11 AM

نخستين مورد درمان با انسولين

۷۵سال پيش در چنين روزي، نخستين مورد درمان با انسولين براي ديابت سگ‌ها در مقاله‌اي اعلام شد.

اين مقاله به قلم " فردريك بانتينگ " جراح كانادايي و دستيارش "چارلز بست" نگاشته شده بود.

تا پيش از كشف انسولين ، تغذيه بيمار مبتلا به ديابت"گرسنگي" بود زيرا هر ماده غذايي مورد استفاده حاوي مقداري قند است و افراد از خوردن منع مي‌شدند.

قسمت زياد غذايي كه مصرف مي‌شود توسط شيره‌هاي گوارش به قند ساده‌اي به نام گلوكز تبديل‌مي‌شود. به دنبال خوردن غذا و هضم آن، گلوكز وارد گردش خون مي‌گردد تا جهت رشد و توليد انرژي در دسترس سلولهاي بدن قرار گيرد.

انسولين هورموني‌است كه‌توسط لوزالمعده‌توليد مي‌شود. اين‌هورمون (انسولين) به دنبال خوردن غذا، به‌طور خودكار توسط لوزالمعده به‌گردش خون ترشح مي‌شود.

 

سالگرد در گذشت لازارواسپالانتزاني

همچنين ‪ ۱۱فوريه ‪" ۱۷۹۹لازارواسپالانتزاني"فيزيولوژيست‌ايتاليايي درگذشت.

اسپالانتزاني ثابت كرد ميكروارگانيسم‌ها خود به‌خود به وجود نمي‌آيند و منشاء آن‌ها اسپورهاي موجود در هواست.

او دريافت تماس اسپرم باتخمك براي لقاح‌لازم است و سپس نخستين بارورسازي مصنوعي با تلقيح اسپرم را در سگ‌ها در سال ‪ ۱۷۸۵ميلادي انجام داد.

 

افتتاح نخستين بيمارستان در آمريكا

۲۵۵سال پيش در چنين روزي ، بيمارستان پنسيلوانيا، نخستين بيمارستان در آمريكا نيز به همت بنجامين فرانكلين، تاسيس شد.

برگرفته از سايت خبرگزاري ايرنامنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services