بيست وششم فروردين ماه
8/23/2008 12:33:22 AM

روز ريشه كني فلج اطفال

دليل نامگذاري مناسبت: بروزنكردن هيچ موردي از فلج اطفال و سركوب ويروسروخي پوليو

فلج اطفال يك عضويت حاد ويروسي با دامنه اي متغيرات عفونت بدون علامت است تا نثزيت آسپتيك، فلج

و مرگ است كه عامل بيماري زاي آن ويروس وشي پوليو است كه در 3 تيپ مي تواند سبب ايجاد بيماري شود.

پيش از برنامه ايمن سازي در سراسر جهان اتفاق مي افتاد با پيشرفت برنامه EPI و بويژه آغاز ريشه

كني پوليو درحال حاضر تنها 30 كشور پوليو آندميك محدود شده است.

موارد تك گير واپيدميها اكثرا در تابستان و پائيز رخ مي دهد فلج اطفال در هرسني ممكن است اتفاق

افتددلي بيشتر بيماران كودكان و نوجوانان هستند.(1)

بيماري خفيف يا عفونت بدون علامت در سنين زير 5 سال بوجود مي آيد و تنها خون ويروس انسان است

و در محيط زنده در مدت كوتاهي از بين مي رود. در مناطقي كه وضع بهداشتي آنها در سطح پائيني است

ويروس معمولا از طريق موضوعي - دهاني سرايت مي كند درجاهايي كه وضعيت بهداشتي مطلوبي ندارند انتشار

از طريق تنفسي است و دوره نهفتگي آن14-7 روز است ولي از 35-3 روز نيز گزارش شده است.

1- دستور العمل كشوري فلج اطفال وزارت بهداشت و درمان شهريور 1379 ص 1

دوره سرايت آن دقيقا شناخته نشده است و در هردو فرم فلجي و بدون علامت وجود ويروس فلج اطفال

را مي توان ظرف 36 ساعت پس از بروز عفونت در حلق و يا پس از 72 ساعت در مدفوع اثبات كرد - تمام

افراد مستعد ابتلا هستند ولي موارد فلج نادر است.

واكسن فلج اطفال باعث حفاظت با درصد بالا در برابر ويروس مي شود و به دو شكل در دسترس است.

1- واكسن خوراكي پوليو(OPV)

2- واكسن تزريقي پوليو (IPV)

در ايران واكسن خوراكي (OPV) به صورت روتين در بدو تولد 1/5 ماهگي 3 ماهگي 4/5 ماهگي و 4 سالگي

به كودك خورانده مي شود.

تاكنون داروي خاصي و اختصاصي براي فلج اطفال پيدا نشده است.

ريشه كني فلج اطفال: يعني زماني كه هيچ موردي از فلج اطفال بروز نكند و عامل بيماري از ويروس

وحشي فلج اطفال بطور كامل از محيط حذف شود.

فوايد:

1- صرفه جويي در هزينه هاي ايمني سازي جاري عليه فلج اطفال

2- عدم ابتلاء به فلج اطفال در نتيجه ازبين رفتن احتمال خطر مرگ و معلوليت ناشي از بروز فلج

اطفال

3- كاهش هزينه هاي توانبخشي و درمان و نيز ضايعات رواني ناشي از وجود فرد معلول در خانواده

راهكارهاي حصول به ريشه كني فلج اطفال:

واكسن خوراكي فلج اطفال واكسن انتخابي سازمان جهاني بهداشت است كه اثر بخشي آن 3 دز آن درحدود

85 % است هم اكنون واكسن در كشورما وجود دارد ولي حتي اگر پوشش ايمني سازي جاري 100% باشد نمي

توان بيماري را درجامعه ريشه كن كرد و بايد از سه روش ديگر ايمن سازي بهره گرفت:

* روزهاي ملي ايمنيسازي (NIDS)

* ايمنسازي در پاسخ به بروز موارد فلج شل حاد:

* ايمنسازي پاك سازي (MOPPING - UP)

* مراقبت (SURVELLANCE)

يكي از شاخصهاي براي كيفيت خوب مراقبت از بيماري: ميزان بروز AFP غير پولتويي در كودكان زير

15 سال (هدف حداقل يك درصد هزار)

برگرفته از سايت www.crspa.ir

 

بكارگرفته شدن نخستين دستگاه سه بعدي فلوروسكوپي با اشعه ايكس

۴۱سال پيش در چنين روزي ، نخستين دستگاه سه بعدي فلوروسكوپي با اشعه ايكس براي استفاده در كاتتريزاسيون قلبي ، توسط "ريچارد جي كان " به كار رفت.

اين ماشين توسط "جوزف كين" در پرتلند اورگان اختراع شده بود.

كاتتريزاسيون قلبي يك روش نهايي براي تعيين اختلاف فشار دريچه ميترال ، فشار شريان ريوي، نارسايي ميترال وابسته ، عملكرد بطن چپ و اترواسكلروز همراه است.

اين روش اغلب قبل از جراحي در بيماران مسن كه سابقه آنژين را بيان مي‌كنند با نشانه‌هاي ام اس شديد در كلينيك يا در اكو كارديوگرافي استفاده مي‌شود.

نخستين سيستم‌هاي فلورسكوپي كه به عنوان آشكار ساز بود ، يك پرده فلورسكوپي بود كه پزشك مستقيما آن را مي‌ديد. در اين سيستم‌ها فوتون‌هاي اشعه ايكس كه به پرده مي‌رسند تبديل به فوتون‌هاي نور مرئي مي‌شود كه توسط مشاهده‌كننده قابل رويت است.

برگرفته از سايت خبرگزاري ايرنامنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services