راه اندازي نسخه بتا فاز يك (بازبيني و تجديد نظر) پايگاه الكترونيكي خدمات پزشكي ايران
8/23/2008 9:59:44 AM

با خواست خداي واحد، نسخه بتا فاز يك (بازبيني و تجديد نظر) پايگاه الكترونيكي خدمات پزشكي ايران از امروز راه اندازي گرديد. هرچند اين امر با تاخيراتي همراه بود – كه از اين بابت مجددا پوزش مي طلبيم – و اميدواريم كه شامل عفو شما نيز قرار گيريم

انشا الله به خواست و لطف او مراحل بعدي (فازهاي دو و سه و...) طرح توسعه و گسترش فعاليتهاي پايگاه الكترونيكي خدمات پزشكي ايران نيز هر چه زودتر به مراحل ساخت نهايي رسيده و در اختيار شما همراهان گرامي قرار خواهد گرفت

تمامي تلاش ما در اين فاز بالا بردن ظرفيت هاي اطلاع رساني پايگاه ، و استفاده از بالاترين تكنولو‍ژيهاي موجود در طراحي سايت با در نظر گرفتن راحتي استفاده براي شما عزيزان بوده و مي باشد

ايجاد بستر مناسب جهت گسترش اطلاعات موجود در پايگاه هدفي بزرگ در بازبيني و تجديد نظر اين بخش از پايگاه بوده است. اميدواريم در مراحل بعدي پايگاه بتواند كليه نيازهاي بهداشتي و درماني شما را پاسخگو بوده و به عنوان يار و همراهي در كنار شما و در راستاي بالا بردن اطلاعات و دانش بهداشتي و پزشكي و درماني، كمكي در سلامت و بهبود زندگي شما عزيزان باشيم

بسيار خوشحال خواهيم شد تا با نقطه نظرات خود ما را در رسيدن به اهداف نهايي پايگاه كه همانا نيازهاي نهايي شما مي باشد ، ياري رسانيدمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services