بيست و دوم خرداد ماه
8/25/2008 12:57:45 AM

سالروز تولد فريتز آلبرت ليپمن

در چنين روزي فريتزآلبرت ليپمن، بيوشيميدان آمريكايي و يكي از كاشفان "كوآنزيم آ"، در چنين روزي در سال ‪ ۱۸۹۹به دنيا آمد.

وي، به همراه "هانس كربس"، در سال ‪ ، ۱۹۵۳جايزه نوبل پزشكي را به دليل كشف "كوآنزيم ‪ "Aدريافت كرد.

همه سلول‌هاي بدن به "ويتامين ب - ‪ "۵يا "اسيد پانتوتنيك" نياز دارند . اين ويتامين "ب" محلول در آب است و در بدن تبديل به تركيبي به نام "كوآنزيم آ" مي‌شود كه وجود اين ماده در بدن براي تبديل غذا به انرژي لازم است.

ويتامين "ب - ‪ " ۵به عنوان ويتامين "ضد استرس" نيز شناخته شده‌است زيرا عملكرد "غده آدرنال"، را تقويت و بهبود مي‌بخشد.

 

سالروز تولد برت ساكمن

در چنين روزي "برت ساكمن"، پزشك و محقق آلماني و برنده جايزه نوبل پزشكي سال ‪ ۱۹۹۱نيز به دنيا آمد.

او اين جايزه را به همراه "اروين نهر"، به دليل تحقيقاتش بر روي كانال‌هاي يوني موجود در غشاي سلول و نيز ابداع روشي براي اندازه‌گيري جريان‌هاي بسيار ضعيف بين سلولي، دريافت كرد.

غشاي سلول نسبت به مواد، تراوايي نسبي دارد. يعني فقط به بعضي از مواد اجازه ورود يا خروج مي‌دهد و براي اين كار ساختار ويژه‌اي دارد.

بيشترين تعداد مولكول‌هاي غشا، مولكول‌هاي فسفوليپيدي هستند. اين مولكول‌ها كه بخشي از آنها آب گريز و بخش ديگرشان آب دوست هستند طوري در غشا قرار گرفته‌اند كه سري در برابر آب و مواد محلول در آن ايجاد مي كنند.البته مولكول‌هاي آب، چون خيلي كوچك هستند مي‌توانند به مقدار اندك، از آن عبور كنند.

مولكول‌هاي پروتئيني نيز كه در عرض غشا قرار دارند كانال‌ها يا منافذي را براي عبور مواد در غشا ايجاد مي‌كنند. اين‌كانال‌هاي پروتئيني، تخصصي عمل مي‌كنند.

بعضي از پروتئين‌هاي غشا ناقل هستند و موادي مانند يون‌ها را وارد سلول مي‌كنند.

برگرفته از سايت خبرگزاري جمهوري اسلاميمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services