چهارم تيرماه
8/25/2008 1:26:33 AM

ساخت واكسن سل تكميل شد

۸۲سال پيش درچنين روزي، پروفسور "آلبرت كالمت" و "آلفونس گرين" واكسن سل (‪ (BCGرا تكميل كردند.

۲۵ژوئن ‪ ۱۹۴۹نيز سالي است كه "نئومايسين"، به عنوان يك داروي ضد سل، معرفي و ارايه شد.

سل ، يك عفونت باكتريايي مسري حاد يا مزمن است كه به طور اوليه ريه‌ها را درگير مي‌كند ولي ممكن است به ساير اعضا گسترش يابد.

علت سل ، ناشي از عفونت ، در اثر ميكروب مايكوباكتريوم توبركولوزيس، است كه اين ميكروب در هوا از فردي به فرد ديگر منتقل مي‌شود. اين بيماري يكي از قديمي‌ترين بيماري‌هاي شناخته شده بشراست كه سابقه آن به مصر باستان باز مي‌گردد.

اين بيماري عفوني ناشي از ميكروب سل است كه در اكثر مواقع ريه‌ها را مبتلا مي‌سازد كه اصطلاحا "سل ريوي"، مي‌گويند. همچنين بيماري سل مي‌تواند به جز ريه‌ها ستون مهره‌ها، غدد لنفاوي ، دستگاه گوارش ، كليه‌ها و ساير قسمت هاي بدن را نيز درگير كند كه در اينصورت (سل خارج ريوي) ناميده مي‌شود.

سل، زماني تحت كنترل بود ولي عمدتا به‌خاطر ايدز، فقر و سوء‌مصرف الكل و ساير داروها مجددا ظهور كرده‌است.

 

سالروز تولد ويليام هاوارد اشتاين

همچنين ‪ ۲۵ژوئن ‪ ۱۹۱۱نيز "ويليام هاوارد اشتاين" بيوشيميدان آمريكايي به دنيا آمد.

وي يكي از سه برنده جايزه نوبل شيمي سال ‪ ۱۹۷۲بود كه اين جايزه را به همراه "استانفورد موري" و "كريستين بي‌آنفينسن" دريافت كرد.

تحقيق او بر روي ساختار "آنزيم‌هاي پانكراس" و به ويژه "ريبونوكلئاز"، بود.

برگرفته از سايت خبرگزاري جمهوري اسلاميمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services