بيست و دوم مهر ماه
9/2/2008 5:24:50 AM

كشف گاز كلر

233 سال پيش درچنين روزي ، شيل دانشمند و شيميدان سوئدي گازكلر را كشف كرد. تا آن هنگام تصورمي شد كه كلرمحتوي گازاكسيژن است اما ازآن پس مكربه عنوان عنصرشناخته و تأييد شد. مكر دردماي متعارف، سمّي است كشنده و به رنگ زرد مايل به سبزاست. كلرمصارف فراواني درپزشكي دارد و ازاين گاز درپالايش نفت و ساختن كائوچوي مصنوعي نيزاستفاده مي شود.

برگرفته از سايت irib.irمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services