نوزدهم آبان ماه
9/2/2008 6:03:52 AM

سالگرد در گذشت ويلهم هيس

۷۲سال پيش در چنين روزي، "ويلهم هيس"، متخصص قلب سوييسي درگذشت.

هيس در سال ‪ ۱۸۹۳فيبرهاي خاصي را در عضله قلب ( مابين بطن راست و چپ) يافت كه در انتقال و هماهنگي ريتم قلب موثرند.

اين رشته‌ها به نام خود او (‪ (His Bandleنامگذاري شده است. او از نخستين كساني بود كه پي برد هريك از سلول‌هاي قلب به طور جداگانه، خاصيت توليد ضربان دارند.

 

سالروز تولد گوستاو گئورگ امبدن

در چنين روزي در سال ‪" ۱۸۷۴گوستاو گئورگ امبدن"، دانشمند آلماني به دنيا آمد.

امبدن، مطالعاتي در مورد متابوليسم كربوهيدات‌ها و نيز چگونگي انقباض هاي عضلاني انجام داد. وي نخستين كسي بود كه در ادامه تحقيقات

"اتومايرهوف"، مراحل مختلف تبديل گليكوژن به اسيد لاكتيك را در سال ‪۱۹۳۳ كشف و تشريح كرد.

برگرفته از سايت خبرگزاري ايرنامنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services