سوم آذر ماه
9/3/2008 4:46:21 AM

سالروز تولد هيديو ناگوچي

۱۳۰سال پيش در چنين روزي "هيديو ناگوچي"، باكتري شناس ژاپني به دنيا آمد.

ناگوچي، براي نخستين بار محيط كشت خالصي از "ترپونما پاليدوم" (اسپيروكت عامل بيماري سيفيليس) را به دست آورد.

سيفيليس، يك بيماري آميزشي مسري است و عامل آن ترپونما پاليدوم بوده كه باعث تخريب گسترده بافتي مي‌شود.

سيفيليس، با عنوان (مقلد بزرگ) شناخته شده‌است، زيرا علايم آن، شبيه بسياري از بيماري‌هاي ديگر است.

اين بيماري، دستگاه تناسلي، پوست و دستگاه عصبي مركزي را درگير مي‌كند.

سيفيليس، بصورت مادرزادي و يا از طريق تماس آلوده جنسي بروز مي‌كند.

برگرفته از سايت خبرگزاري ايرنامنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services