بيست و يكم دي ماه
9/3/2008 5:27:36 AM

سالروز تولد روژه شارل لويي گيلمن

در چنين روزي در سال ‪" ۱۹۲۴روژه شارل لويي گيلمن" فيزيولوژيست فرانسوي الاصل آمريكايي ديده به جهان گشود.

گيلمن،به خاطر كشف هورمون‌هاي توليد شده در هيپوتالاموش موفق شد جايزه فيزيولوژي و پزشكي نوبل را در سال ‪ ۱۹۷۷از آن خود كند.

هيپوتالاموس بخشي از مغز است كه با غده هيپوفيز ارتباط دارد. اين بخش، هورمون‌هايي به نام عوامل آزادكننده را ترشح مي‌كند كه كاركرد هيپوفيز را كنترل كرده، به عنوان رابط بين دستگاه‌هاي عصبي و غدد درون ريز عمل مي كند.

گيلمن كه كاشف عامل آزادكننده تيرو تروپين (‪ (TRFمحسوب مي‌شود، توانست در سال ‪ ۱۹۸۶با استفاده از هيپوتالاموس بيش ازپنج ميليون گوسفند، يك ميلي گرم ‪ TRFتهيه كند.

 

نخستين گزارش رسمي خطرناك بودن مصرف سيگار

درچنين روزي در سال ‪ ۱۹۶۴نخستين گزارش رسمي مربوط به خطرناك بودن مصرف سيگار در آمريكا منتشر شد.

در سال ‪ ۱۷۵۳هم "سر هانس اسلون" پزشك و كلكسيونر انگليسي كه با مجموعه -هاي شخصي خود يكي از بزرگترين موزه‌هاي تاريخ جهان (موزه بريتانيا) را بنيان نهاد، درگذشت.

برگرفته از سايت خبرگزاري ايرنامنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services