بيست وپنجم بهمن ماه
9/7/2008 2:22:54 AM

گوسفند دالي بر اثر بيماري ريوي تلف شد

چهار سال پيش در چنين روزي ، نخستين گوسفند همانندسازي شده در جهان با وجود تلاش‌ها نتوانست به حيات خود ادامه دهد و تلف شد.

دانشمندان، علت تلف شدن گوسفند دالي را يك بيماري ريوي پيشرونده گزارش ذكر كردند.

۲۴جولاي ‪ ۱۹۹۷دانشمندان اسكاتلندي كه گوسفند دالي را به روش كلونينگ توليد كرده بودند اعلام كردند كه اين گوسفند را با استفاده از ژن‌هاي انساني كلون كرده‌اند.

"دالي" نخستين پستاندار شبيه‌سازي شده در ژوئيه ‪ ،۱۹۹۶سرآغاز يك انقلاب علمي تازه شد.

نشريه علمي نيچر در سال ‪ ۱۹۹۷گزارش اين تحول را در مقاله‌اي كه نويسنده اصلي آن پروفسور "ايان ويلموت" رئيس موسسه تحقيقاتي روزالين در ادينبورو بود، به چاپ رساند.

از آن هنگام تا به امروز نام پروفسور ويلموت، به عنوان طراح اصلي سلسله آزمايش‌هايي كه به خلق ژنتيكي دالي، منجر شد، ثبت گرديد.

پروفسور "ايان ويلموت"، اينك درصدد است از نهاد ناظر بر تحقيقات مربوط به بارورسازي و رويان شناسي انسان در انگلستان ، براي استفاده از تخمك زنان براي خلق رويان با هدف مطالعه بيماريهاي عصبي حركتي ، كسب اجازه كند.

بر اساس قوانين كنوني انگلستان هر نوع توليد رويان به منظور انجام آزمايشهاي علمي ، ممنوع است و محققاني كه در زمينه سلولهاي بنيادي تحقيق مي‌كنند تنها مجازند از رويانهايي كه در هنگام فرآيند حاملگي خارج از رحم ( آي وي اف) مناسب تشخيص داده نمي‌شوند و يا اضافه مي‌آيند و در رحم زن جاگذاري نمي‌شوند، براي تحقيقات علمي استفاده كنند.

 

نخستين پيوند همزمان قلب و كبد جهان انجام شد

در چنين روزي در سال ‪ ۱۹۸۴نخستين پيوند همزمان قلب و كبد جهان روي يك دختر شش ساله آمريكايي، كه تا ‪ ۱۳سالگي هم زنده ماند، انجام شد.

 

سالروز تولد ويلم جي.كولف

در چنين روزي در سال ‪ ۱۹۱۱نيز، "ويلم جي.كولف" پزشك و مهندس پزشكي هلندي- آمريكايي و از جمله پيشگامان اعضاي مصنوعي متولد شد.

كولف مخترع ماشين كليه مصنوعي (دياليز) در سال ‪ ۱۹۴۳و قلب مصنوعي در سال ‪ ۱۹۵۷است.

نخستين جاي‌گذاري قلب مصنوعي در انسان در سال ‪ ۱۹۸۲تحت نظر كولف، انجام گرفت.

برگرفته از سايت خبرگزاري ايرنامنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services