پنجم اسفند ماه
9/7/2008 2:32:56 AM

سالگرد تولد برنارد زيگفريد آلبينوس

۳۱۰سال پيش در چنين روزي، "برنارد زيگفريد آلبينوس" آناتوميست آلماني و كاشف ارتباط گردش خون مادر و جنين متولد شد.

اين آناتوميست آلماني، يكي از بهترين نقاشان آناتومي عصر خود نيز محسوب مي‌شود.

گردش خون جنيني در تمام موارد از گردش خون مادر توسط يك پرده سنسيتيالي مشتق از كوريون و سلولهاي آندوتليال از مويرگ جنيني جدااست.

از اين‌رو جفت انسان از نوع هموكوريال است و درياچه‌هاي بين پرزي جفتها كاملا رشد كرده و محتوي تخميني ‪ ۱۵۰سانتيمتر مكعب خون مادري است كه در هر سه يا چهار بار تجديد مي‌شوند.

مساحت پرزها از چهار تا ‪ ۱۴متر مربع متغير است و ازاينرو تبادلات بين مادر ونوزاد را آسان مي‌كند.

آمنيون كيسه بزرگي است كه حاوي مايع آمنيوني بوده و جنين در آن توسط بند ناف خود آويزان است. مايع ضربات را به خود مي‌گيرد و اجازه حركت به جنين مي‌دهد و مانع چسبيدن رويان به بافتهاي اطراف مي‌شود.

جنين مايع آمنيوني را مي‌بلعد كه از طريق روده جذب مي‌شود و توسط جفت تصفيه مي‌شود.

جنين ادرارش را به مايع آمنيوني مي‌ريزد بندناف توسط آمنيون احاطه شده و حاوي دو سرخرگ نافي و يك وريد نافي كه توسط ژله وارتون احاطه شده‌اند، مي‌باشد.

 

سالگرد در گذشت پيتر ماري فليكس ژانت

در چنين روزي درسال ‪ ۱۹۴۷نيز "پيتر ماري فليكس ژانت" روان شناس و نورولوژيست فرانسوي و ارايه‌دهنده فرضيه گسيخت (‪ (Dissociationو نيمه خودآگاهي (‪ (Sub Consciousnessدر هيستري و هيپنوز درگذشت.

برگرفته از سايت خبرگزاري ايرنامنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services